Umi-no-muko-kara
Design Gyoji Nomiyama
Size W7.5 H2.5(m)
Complition March 2011
Site JR Hakata station, Fukuoka


Home » Stained Glass » Umi-no-muko-kara