Shiawaseno Ring
Design Ryohei Miyata
Size W9.6 H2.8(m)
Site Tokyo Metro Fukutoshin-Line Ikebukuro Station, Tokyo
Completion June 2008

Production video


Home » Ceramic Relief » Shiawase-no Ring